header.png, 31kB

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Borek

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Borek

2. Důvod a způsob založení

Dle zákona č.128/2000 Sb

3. Organizační struktura

 • Zastupitelstvo: 5 člen
  (seznam naleznete zde)
 • Starostka: Jana Bednářová, DiS
 • Místostarosta: Tomáš Beran
 • Účetní: Zuzana Vohralíková
 • Finanční výbor: Roman Kašpar, Michal Rejnek
 • Kontrolní výbor: Michal Rejnek, Jiří Štásek

4. Kontaktní informace

 • Obecní úřad Borek
  Borek 13
  53401 Holice
 • Pevná linka: 466 989 117
 • Starostka (Jana Bednářová, DiS): 602 167 508
 • Místostarosta (Tomáš Beran): 725092486
 • Účetní (Zuzana Vohralíková): 602167501
 • E-mail: ou.borek@tiscali.cz
 • Internetové stránky obce: obec-borek.eu

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 227846414, kód banky: 0300
HLAVNÍ BANKOVNÍ ÚČET
ČSOB Pardubice

6. IČO

00273376

7. IČO

Obec Borek není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Rozpočty obce
8.2 Vyhlášky obce
8.3 Prodeje a pronájmy

9. Žádosti a informace

Informace lze získat ústně v úředních hodinách přímo na obecním úřadě či telefonicky na tel. 466 989 117 nebo písemně na adresu obecního úřadu či prostřednictvím e-mailu starosta@obec-borek.cz. Některé informace lze nalézt i na webových stránkách obce www.obec-borek.eu

10. Příjem žádostí a podání

Žádost a podání se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost lze podat ústně či písemně. V případě písemného podání, musí splňovat tyto náležitosti:

 • Komu je podána
 • Požadovaná informace
 • Podatel

11. Opravné prostředky

Prostřednictvím OÚ Borek na Krajský úřad nebo Magistrát města Pardubic

12. Formuláře

13. Řešení složitých životních situací

Prostřednictvím stránek Portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy
 • směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kultura, sport a volný čas

Nohejbal Hasiči Borověnky Obecní akce

Kontakt

Obec Borek
Borek 13
534 01 Holice
Tel: 602 167 508
E-mail: ou.borek@tiscali.cz

Podrobnosti naleznete Zde

Sestavuji aktuální kalendář ...
Meteoradar